“ΟΠΑΠ”是“Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)”的缩写,意思是“__gamma gamma_”

2022年8月24日15:12:47“ΟΠΑΠ”是“Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)”的缩写,意思是“__gamma gamma_”已关闭评论


    英语缩略词“ΟΠΑΠ”经常作为“Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)”的缩写来使用,中文表示:“__gamma gamma_”。本文将详细介绍英语缩写词ΟΠΑΠ所代表英文单词,其对应的中文拼音、详细解释以及在英语中的流行度。此外,还有关于缩略词ΟΠΑΠ的分类、应用领域及相关应用示例等。
    “ΟΠΑΠ”(“__gamma gamma_)释义

  • 英文缩写词:ΟΠΑΠ
  • 英文单词:Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)
  • 缩写词中文简要解释:__gamma gamma_
  • 缩写词分类:International
  • 缩写词领域:Greek


    以上为Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)英文缩略词ΟΠΑΠ的中文解释,以及该英文缩写在英语的流行度、分类和应用领域方面的信息。
    上述内容是“Οργανισμ?? Προγνωστικ?ν Αγ?νων Ποδοσφα?ρου (Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.Ε.)”作为“ΟΠΑΠ”的缩写,解释为“__gamma gamma_”时的信息,以及英语缩略词ΟΠΑΠ所代表的英文单词,其对应的中文拼音、详细解释以及在英语中的流行度和相关分类、应用领域及应用示例等。